x
Finále fotografickej súťaže!

Finále fotografickej súťaže!

Laureáti a finalisti fotografickej súťaže „Foto-cyklisti na Ceste okolo Tatier“ získali zaslúžené ceny a darčekové predmety. Pre všetkých účastníkov súťaže boli pripravené diplomy a cyklistické darčeky. Každý účastník dostal tiež špeciálny cyklistický kalendár Cesty okolo Tatier, v ktorom boli zverejnené fotografie finalistov súťaže. Fotografie laureátov a finalistov boli tiež prezentované na pripravenej expozícii.
Špeciálnym bodom finále súťaže aprekvapením pre účastníkov bolo stretnutie so Szymonom Nitkom – propagátorom cykloturistiky, autorom populárneho cestovateľského blogu Znajkraj.pl, autorom článkov včasopise Magazyn Turystyki Rowerowej Rowertour. Bloger zobral účastníkov stretnutia na cyklistický výlet Cestou okolo Tatier, rozprával osvojich dojmoch zvýletov po chodníkoch Cesty pred niekoľkými rokmi aniekoľkými dňami, povedal osvojich praktických poznatkoch opríprave na cyklistické výpravy, ukázal príklady dobrej praxe zeurópskych cyklistických chodníkov. Jeho rozprávanie bolo sprevádzané početnými fotografiami.     Pripomeňme – na súťaž bolo zaslaných 163 fotografií poľských aslovenských účastníkov. Do internetového hlasovania bolo zaradených 22 fotografií. Vhlasovaní internauti odovzdali najviac hlasov na 3 fotografie, ktorých autori sa stali laureátmi súťaže: 1. miesto – Matúš Godala 2. miesto – Urszula Jaskierska 3. miesto – Apolonia Bogusiak     Súťaž organizovaná v rámci mikroprojektu s názvom „Cesta okolo Tatier čaká na objavenie" spolufinancovaného Európskou úniou zEurópskeho fondu regionálneho rozvoja azo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu „Tatry" v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Zdieľam facebook twitter

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja