x
Dotazníkový prieskum týkajucy sa rozpoznateľnosti Cesty okolo Tatier

Dotazníkový prieskum týkajucy sa rozpoznateľnosti Cesty okolo Tatier

Prosíme o vyplnenie dotazníka prieskumu týkajúceho sa Cesty okolo Tatier. Odpoveď na otázky Vám zaberie maximálne 5 minút.
Dotazníkový prieskum sa týka miery rozpoznateľnosti „Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier". Údaje sú úplne anonymné azhromažďujú sa iba na interné účely partnerov projektu súvisiaceho svýstavbou arozvojom Cesty okolo Tatier. Nech sa páči, vyplňte dotazník! Dotazník  https://forms.gle/SmicCg8uaYkCbNhG8 
Zdieľam facebook twitter

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja