x
Cyklistický sprievodca a mapy II. etapy Cesty okolo Tatier

Cyklistický sprievodca a mapy II. etapy Cesty okolo Tatier

Ukončenie realizácie II. etapy výstavby Cesty okolo Tatier by sa nemohlo zaobísť bez vydania aktualizovaných mapiek a sprievodcu.
Pre všetkých, ktorí majú vobľube tlačené materiály a používajú ich počas cyklistických výletov, sme pripravili komplet máp sinformáciami opriebehu už vybudovaných cyklistických chodníkov Cesty okolo Tatier aoexistujúcich označených trasách acestách, vďaka ktorým možno obísť celé Tatry.     Sprievodca vydaný vpoľskom, slovenskom aanglickom jazyku poskytuje detailný popis priebehu cyklistických chodníkov vybudovaných vrámci II. etapy projektu aprepojených suž existujúcimi chodníkmi. Popri tom historické, kultúrne aprírodopisné zaujímavosti zúzemia, ktorým prechádzajú chodníky spolu sopisom atrakcií amiest, ktoré stoja za návštevu. Publikácie si môžete stiahnuť nižšie velektronickej verzii ako e-booky a vtradičnej, tlačenej podobe si ich môžete vyzdvihnúť bezplatne vkancelárii Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY vNowom Targu, ul. Sobieskiego 2 ako ajupartnerov projektu.     Stiahnuť sprievodcu Stiahnuť mapy   Publikácie sú vydané vrámci vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa" spolufinancovaného Európskou úniou zEurópskeho fondu regionálneho rozvoja vrámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020
Zdieľam facebook twitter

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja