x
Budúci rok sa začne realizácia II. etapy Cesty okolo Tatier!

Budúci rok sa začne realizácia II. etapy Cesty okolo Tatier!

Vlajkový projekt týkajúci sa realizácie II. etapy Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier bol schválený Monitorovacím výborom Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Znamená to, že na jar 2017 budeme môcť začať svýstavbou ďalších cyklistických úsekov na poľskej aslovenskej strane Cesty okolo Tatier, ktorá je strategickým projektom Euroregiónu „Tatry". Vo vlajkovom projekte bude vybudovaných ďalších 60 km cyklistických trás ainfraštruktúra pre cyklistov. Na poľskej strane bude chodník pokračovať od mesta Nowy Targ na východ cez Gminu Szaflary, Gminu Nowy Targ, Gminu Łapsze Niżne až khraničnému prechodu Kacwin – Veľká Franková. Rovnako na slovenskej strane bude dokončená hlavná trasa Cesty okolo Tatier avznikne kompletný cyklistický úsek od hranice Chocholów – Suchá Hora na západ až po hranicu Kacwin – Veľká Franková na východe. Na slovenskej strane budú partneri pokračovať vo výstavbe cyklistických trás od Ždiaru v smere na Tatranskú Kotlinu a Spišskú Belú, ďalej do Kežmarku. Okrem toho na Slovensku vzniknú ďalšie úseky Cesty okolo Tatier v Liptovskom Mikuláši, Trstenej a úsek Hniezdne – Stará Ľubovňa. To znamená, že partneri doplnia anapoja jednotlivé úseky Cesty okolo Tatier, vybudované vpredchádzajúcom období. Pripomíname, že v rokoch 2014 – 2015 vzniklo približne 100 km cyklistických trás v rámci I. etapy Cesty okolo Tatier vybudovaných prostredníctvom 13 partnerov v Programe cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013. Spolu súsekmi, ktoré sú naplánované vrámci II. etapy Cesty okolo Tatier tak vznikne vyše 160 km cyklistických trás. Všetky cyklistické trasy boli pripravené na samostatných cestách pre cyklistov, väčšinou sasfaltovým povrchom, ako je tomu na už existujúcej I. etape Cesty okolo Tatier. Tie umožnia bezpečnú jazdu na bicykli po pohraničí aspoznávanie miest sjedinečnými historickými, kultúrnymi aprírodnými hodnotami. Partneri projektu sa postarali aj o zabezpečenie doplnkovej infraštruktúry, ktorá bude slúžiť cyklistom. Vybuduje sa 15 odpočívadiel svybavením, stojany na bicykle, samoobslužné servisné stojany. VNowom Targu, vmieste spojenia I. aII. etapy Cesty okolo Tatier pri železničnej stanici bude vybudované bezplatné parkovisko pre cyklistov typu „park and ride". Investičné aktivity budú posilnené propagačnými ainformačnými aktivitami oCeste okolo Tatier, rôznymi udalosťami, publikáciami apod. Investičné aktivity sa začnú realizovať už na jar 2017, plánovaný koniec projektu je na jeseň 2018. Výške projektu je cca 6 mil. eur. Vo vlajkovom projekte spolupracuje 9 samospráv – 4 poľské (mesto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Szaflary) a 5 slovenských (mestá Kežmarok, Spišská Belá, Liptovský Mikuláš, Stará Ľubovňa, Trstená). Vedúcim partnerom a inštitúciou, ktorá bude zodpovedná za koordináciu a riadenie projektu je Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY, ktorého zakladatelmi su na polskej strane Zväzok Euroregión „Tatry" so sídlom vNowom Targu ana slovenskej strane Združenie Euroregión Tatry so sídlom vKežmarku.    
Zdieľam facebook twitter

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja