x
Aktívne cyklistické zhrnutie realizácie II. etapy Cesty okolo Tatier

Aktívne cyklistické zhrnutie realizácie II. etapy Cesty okolo Tatier

Cez víkend 27. – 28. apríla 2019 sme aktívne začali novú cyklistickú sezónu na Ceste okolo Tatier počas štyroch plenérových podujatí, ktoré boli organizované vrámci vlajkového projektu.
Napriek nepriaznivému, chladnému počasiu, dažďu a vetru sa na štartovaciu čiaru cyklistických pretekov avýletov dostavila početná skupina statočných cyklistov. Prišli starší aj mladší, rodiny sdeťmi, amatéri ajskutoční nadšenci cyklistiky. Vsobotu 27. apríla vyštartovali vSpišskej Belej cyklistické preteky po nových cyklistických chodníkoch do Kežmarku. Vcieli na nádvorí Kežmarského hradu čakali diplomy, darčeky, teplé pohostenie, atrakcie akultúrny program. Vnedeľu predpoludním 28. apríla sa vTrstenej začal jarný cyklistický výlet. Na trase vsmere hraníc sPoľskom boli situované dve zástavky vLiesku avHladovke, kde bolo pripravené jedlo asladké občerstvenie. Poobede sa začali Hviezdne cyklistické preteky aRodinný cyklistický piknik. Pre účastníkov boli pripravené 4 trasy srôznou dĺžkou, ktoré viedli po cyklistických chodníkoch Cesty okolo Tatier vybudovaných mestom Nowy Targ, obcou Nowy Targ, obcou Szaflary aobcou Nižné Lapše. Na všetkých účastníkov pretekov čakali štartovacie čísla, označené azabezpečené trasy, teplé pohostenie anápoje vcieli, diplom acyklistické darčekové predmety.   Spoločný cieľ Hviezdnych cyklistických pretekov sa nachádzal na letisku vNowom Targu, kde sa spájajú cyklistické chodníky vybudované vrámci I. aII. etapy Cesty okolo Tatier. Tu bol usporiadaný Rodinný cyklistický piknik satrakciami, súťažami, pretekmi acenami. Nechýbali prekvapenia pre rodiny sdeťmi. Každý, kto prišiel na bicykli, sa mohol zúčastniť na rôznych súťažiach, ako napr. najčudesnejší alebo najstarší bicykel. Každý mal možnosť predviesť svoje športové zručnosti aschopnosti počas pretekov aakrobacií na „čudesných" bicykloch. Víťazi zápasov, súťaží apretekov dostali na pamiatku diplomy adarčekové predmetyCesty okolo Tatier.     Podujatia organizované v rámci vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier – II. etapa" spolufinancovaného Európskou úniou zEurópskeho fondu regionálneho rozvoja vrámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020
Zdieľam facebook twitter

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja