x

Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk

Kategoria:
Miejsca o szczególnych walorach historycznych, kulturowych, przyrodniczych na szlaku i w okolicy
Innowacyjne i interaktywne muzeum nagrodzono w 2018 r nagrodą REGIOSTARS AWARDS jako jeden z najlepszych europejskich projektów ukierunkowanych na dziedzictwo przyrodnicze