x

Jaskinia Wodna pod Pisaną (Jaskinia Pisana)


Jaskinia Wodna pod Pisaną (Jaskinia Pisana) - położona na wysokości 1023–1028 m n.p.m. nie jest dostępna dla turystów. Ma 3 otwory wylotowe, łączna jej długość wynosi 450 m. Jaskinia była znana od dawna, penetrowali ją i poszukiwacze skarbów i górnicy. Z jaskinią związanych jest kilka legend góralskich, jedna z nich mówi o śpiącym zastępie rycerzy Bolesława Chrobrego, którzy czekają na sygnał do powstania, inna o jeziorku podskalnym, po którym pływa kaczka znosząca raz w roku złote jajo. Więcej info na: http://www.sktj.pl/epimenides/tatry/wodnap_p.html