x

Etap 2

Krótko o projekcie, jego genezie i realizacji


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr to wspólny polsko-słowacki markowy produkt turystyczny Euroregionu "Tatry", który zakłada realizację liczącej ponad 250 km pętli wokół Tatr z trasami rowerowymi, narciarskimi, biegowymi. Przebiega ona przez położone po obu stronach Tatr historyczno-kulturowe krainy Podhala, Orawy, Liptowa i Spisza.


Jego przewodnią ideą jest udostępnienie niepowtarzalnych miejsc i lokalnych wartości o walorach krajobrazowych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych po obu stronach granicy, których dostępność jest aktualnie ograniczona lub znikoma. Trasa Szlaku nawiązuje bowiem do dziedzictwa historyczno-kulturowego: najstarszej sieci osadniczej, starych szlaków handlowych, interesujących zabytków architektury, gotyckich kościołów drewnianych, drewnianego budownictwa ludowego oraz wyjątkowego folkloru i sztuki ludowej. Przebieg Szlaku zwraca również uwagę na unikatowe walory przyrodnicze i krajobrazowe terenów, przez które prowadzi (torfowiska, doliny rzek z malowniczymi przełomami, charakterystyczne skałki i wzniesienia, otwierające się z wielu punktów trasy malownicze widoki, urokliwe enklawy leśne i łąkowe).


Trasa Szlaku wokół Tatr została tak zaprojektowana, aby samodzielne ścieżki rowerowe mogły służyć uprawianiu turystyki aktywnej, przyjaznej dla środowiska i promując zdrowe spędzanie wolnego czasu jako alternatywę dla zmotoryzowanych form zwiedzania i podróżowania.


Geneza strategicznego projektu Euroregionu "Tatry"

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr ma swój początek w 2004 roku, kiedy to Kongres Związku Euroregion "Tatry" zainicjował to transgraniczne przedsięwzięcie. Warto wrócić do tych wydarzeń, aby przypomnieć jaka jest geneza tego wyjątkowego polsko-słowackiego przedsięwzięcia.


Szczegółowe kalendarium, informacje o genezie oraz idei Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr znajdziecie Państwo w prezentacji 


Początki prac nad Szlakiem wokół Tatr opisuje również interesujący artykuł "Szlak wokół Tatr. Od pomysłu do realizacji" zamieszczony na wstępie przewodnika rowerowego po I etapie Szlaku.


Szlak wokół Tatr jako markowy transgraniczny produkt turystyczny Euroregionu "Tatry"

Wyjątkowy charakter Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr jest efektem połączenia kilku cech, które razem tworzą transgraniczny produkt turystyczny:


  1.  Szlak wokół Tatr udostępnia turystom i mieszkańcom miejsca o unikalnych walorach historycznych, kulturowych, przyrodniczych. Zapewnia aktywny wypoczynek i bezpieczne zwiedzanie.
  2. Zapewnia trasy odpowiednio przygotowane dla rowerzystów, rolkarzy, spacerowiczów, narciarzy biegowych.
  3. Ścieżki rowerowe uzupełnione są infrastrukturą dla rowerzystów.
  4. Rozpoznawalność Szlaku wokół Tatr na rynku turystycznym


I etap realizacji Szlaku wokół Tatr

W latach 2014-2015 zrealizowany został I etap inwestycji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. W realizację projektu zaangażowanych byłow 13 partnerów - 4 z Polski i 9 ze Słowacji: Gmina Czarny Dunajec jako Partner Wiodący, Miasto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Szaflary, Miasto Kieżmark, ObecVrbov, ObecHuncovce, Miasto Liptowski Mikulasz, Miasto Trstena, Obec Niżna, ObecLiesek, ObecHladovka, Obec Sucha Hora.

W ramach projektu do listopad 2015 r. powstanie w sumie 93,12 km tras rowerowych z nawierzchnią asfaltową lub szutrowąbiegnących przez tereny o wysokich walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, w tym 35 km nieprzerwanego transgranicznego odcinka prowadzącego od Nowego Targu trasą dawnej linii kolejowej do granicy słowackiej w Suchej Horze i dalej do miasta Trstena, a także odcinki na Spiszu (Vrbov-Kieżmark-Huncovce) oraz w Liptowskim Mikulaszu, które w zimie będą mogły pełnić funkcję tras biegowych dla narciarzy. Na trasie powstało również 15 miejsc postojowych dla rowerzystów oraz bezpłatny parking w Czarnym Dunajcu.

Działaniom inwestycyjnym towarzyszyły działania promocyjne mające na celu upowszechnianie wiedzy o Szlaku i o projekcie. Na każdym odcinku zbudowanej trasy rowerowej zamontowane zostały tablice informacyjne. Wydano polsko-słowacki przewodnik rowerowy oraz mapy wybudowanych odcinków. Opracowana została strona internetowa www.szlakwokoltatr.eu


II etap realizacji Szlaku wokół Tatr

II etap budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą dla rowerzystów w ramach Szlaku wokół Tatr kontynuowany będzie przez 10 partnerów z Polski i Słowacji w ramach projektu flagowego w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Partnerem wiodącym projektu jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY, a partnerami 9 samorządów - 4 polskie: Miasto Nowy Targ, Gmina Szaflary, Gmina Nowy Targ, Gmina Łapsze Niżne oraz 5 słowackich: MestoKežmarok, MestoSpišskáBelá, MestoStaráĽubovňa, MestoLiptovskýMikuláš, MestoTrstená.

Projekt zakłada wykonanie 59,44 km kolejnych ścieżek rowerowych z parkingiem i wiatami dla rowerzystów. Po stronie polskiej kontynuacja Szlaku prowadzi od Miasta Nowego Targu na wschód przez Gminę Szaflary, Gminę Nowy Targ, Gminę Łapsze Niżne do przejścia granicznego Kacwin-Wielka Frankowa. Po stronie słowackiej partnerzy kontynuować będą budowę tras rowerowych od miejscowości Zdziar w kierunku Tatrzańskiej Kotliny i Spiskiej Białej i dalej do Kieżmarku. Ponadto na Słowacji powstaną kolejne odcinki Szlaku w Liptowskim Mikulaszu,Trstenie oraz odcinek Hniezdne-StaraLubownia. Realizacja projektu zaplanowana została od listopada 2016 roku do października 2018 roku.

Oddziaływanie części inwestycyjnej projektu na znaczną część obszaru wsparcia po jednej i drugiej stronie granicy wzmocnione zostanie przez działania z zakresu współpracy w dziedzinie rozwoju turystyki rowerowej na obszarze pogranicza oraz zintegrowane działania promocyjne prezentujące nowy produkt turystyczny pogranicza - Szlak wokół Tatr wraz z jego najcenniejszymi walorami. W efekcie mieszkańcy i turyści otrzymają transgraniczny produkt, który pozwali im bezpiecznie podróżować na rowerze po pograniczu i równocześnie poznawać miejsca dotąd niedostępne o niepowtarzalnych walorach historycznych, kulturowych i przyrodniczych. Podniesie to znacząco atrakcyjność turystyczną regionu pogranicza i będzie stanowiło odpowiedź na aktualne potrzeby związane z rozwojem alternatywnych, proekologicznych form podróżowania i rodzinnej rekreacji.


aktualności

Aktualności

Rowerowy Dzień Dziecka na Stacji Podczerwone

czytaj więcej...

Zapraszamy do obejrzenia ekspozycji o powstaniu i dziejach transgranicznej kolei na pograniczu polsko-słowackim!

Od dnia 28.08.2021 r. na terenie odnowionej dawnej stacji PKP w  Podczerwonem można oglądać ekspozycję o powstaniu i dziejach transgranicznej kolei na pograniczu polsko-słowackim. Ekspozycja przygotowana została w języku polskim, słowackim i angielskim. Wystawa ma podwójną formę – pierwszą część ekspozycji stanowi wystawa wewnętrzna, prezentowana w budynku dawnej stacji kolejowej w  Podczerwonem. Składa się ona z 5 tablic oraz 1 wielkoformatowego banneru. Druga część ekspozycji, to zainstalowana przy stacji ekspozycja plenerowa. Składa się ona z 12 tablic dwustronnych. Dzięki utworzeniu nowej ekspozycji poświęconej dawnej transgranicznej kolei, która została zainstalowana w obiekcie odrestaurowanej zabytkowej stacji kolejowej w Podczerwonem, bezpośrednio przy Szlaku wokół Tatr i publikacji użytkownicy tego Szlaku mogą odkryć i zapoznać się z fascynującymi dziejami powstania, funkcjonowania kolei łączącej Polskę i Słowację, po której nasypie prowadzi teraz transgraniczna ścieżka rowerowa. Zatrzymując się przy odrestaurowanej przez Gminę Czarny Dunajec dawnej stacji kolejowej w Podczerwonem (położonej zaledwie 4km od granicy polsko-słowackiej) użytkownicy Szlaku wokół Tatr mogą podziwiać zabytki dawnej techniki kolejowej, które teraz zostały zaadaptowane na potrzeby nowych funkcji infrastruktury rowerowej Szlaku wokół Tatr. Dla tych, którzy nie mogą samodzielnie udać się do Podczerwonego zamieszczamy plansze w wersji elektronicznej.
Ekspozycja zewnętrzna i wewnętrzna - pliki do pobrania


Ekspozycja jest produktem mikroprojektu pt. „Gdzie koła poniosą - śladami transgranicznej kolei” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
czytaj więcej...

Paszport rowerowego odkrywcy Szlaku wokół Tatr

Wszystkich rowerowych odkrywców Szlaku wokół Tatr i jego atrakcji przyrodniczych, kulturowych i historycznych zapraszamy do nowej zabawy. Przygotowaliśmy dla Was specjalny paszport z 30 ciekawymi miejscami i atrakcjami, zlokalizowanymi przy Szlaku wokół Tatr w Polsce i na Słowacji. Dzięki paszportowi możecie zwiedzać polsko-słowackie pogranicze na rowerze i odkrywać nowe miejsca. Zbierajcie pieczątki, odnotowujcie swoje odwiedziny, róbcie zdjęcia. Na wszystkich, którzy zbiorą komplet pieczątek i potwierdzeń czekają rowerowe upominki.Paszport jest do odebrania w naszym biurze oraz u partnerów projektu i w punktach informacji turystycznej oraz w wybranych instytucjach. Paszport wydany został przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
czytaj więcej...

Kampania medialna Szlaku wokół Tatr

czytaj więcej...

Mapa rowerowa Szlaku wokół Tatr

czytaj więcej...

Przewodnik "Rowerem wokół Tatr"

Jest już nowy przewodnik rowerowy Szlaku wokół Tatr! Tym razem proponujemy go w innej formie – zamiast pojedynczych wycieczek – przejazd rowerem wokół Tatr.Autorem przewodnika jest Wojtek Goj, którego znacie z naszego wcześniejszego przewodnika „Zakręć w Tatry!”. W przewodniku „Rowerem wokół Tatr” odnajdziecie propozycje 3 różnych pętli dookoła najpiękniejszych polsko-słowackich gór. Jest zatem pętla szosowa, prowadząca oficjalnym przebiegiem Szlaku wokół Tatr, po wybudowanych odcinkach ścieżek rowerowych w Polsce i na Słowacji. Druga propozycja to pętla opcjonalna, prowadząca troszkę krótszą trasą, przez Zuberec i Drogę Wolności na Słowacji. To również pętla prawie w całości asfaltowa. Z ostatniej propozycji ucieszą się wszyscy gravelowcy – specjalnie dla nich autor przygotował bardzo ciekawą trasę, prowadzącą nieco trudniejszymi drogami, w tym szutrowymi i leśnymi oraz – ciekawostka – przez odludne tereny dawnego obwodu wojskowego między Kieżmarkiem i Starą Lubowlą.Każda z pętli podzielona została na 3 części, które z łatwością pokonacie w ciągu jednego dnia. A każdą część podzielono na 2 lub 3 odcinki. Przewidziano czas na zwiedzanie atrakcji i poznawanie walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych, których nie brakuje na Szlaku wokół Tatr. O nich również przeczytacie w przewodniku. Odcinki można dowolnie modyfikować, łączyć, zmieniać, aby dostosować je do swoich preferencji, kondycji. Dlatego autor wyznaczył trzy miasta węzłowe – Nowy Targ, Liptowski Mikułasz i Kieżmark – w których zbiegają się wszystkie trzy pętle. Dzięki temu można przeskakiwać z opcji trasy na inną, przenocować, lub, w razie potrzeby, skorzystać z transportu kolejowego.    Każdy odcinek trasy opisany jest według jednego schematu – najważniejsze miejsca i punkty na trasie, profil trasy, informacje praktyczne o długości, podjazdach, zjazdach, rodzaju nawierzchni. Uzupełnieniem przewodnika jest duża mapa całego Szlaku wokół Tatr po stronie polskiej i słowackiej z wyznaczonymi 3 propozycjami pętli.Przewodnik rowerowy jest bezpłatny, zawiera teksty w języku polskim, słowackim i angielskim. Dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie www.szlakwokoltatr.eu/GO2 Zapraszamy do lektury, życząc radości z planowania rowerowych wycieczek i wielu kilometrów rowerowej przygody na Szlaku wokół Tatr!
Przewodnik wydany został przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
czytaj więcej...

Nowe filmy i spot promocyjny o Szlaku wokół Tatr

czytaj więcej...

Dalszy rozwój i rozbudowa Szlaku wokół Tatr

Zakończył się cykl spotkań partnerów projektu „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr” z ekspertami, które zorganizowało Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY. Spotkania miały na celu wypracowanie wspólnego modelu zarządzania i utrzymania Szlakiem wokół Tatr w kolejnych latach oraz planów jego rozbudowy.W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele samorządów polsko-słowackiego pogranicza – partnerów projektu, Euroregionu „Tatry” z polskiej i słowackiej strony, krajowy koordynator ds. rozwoju infrastruktury rowerowej na Słowacji, instytucji i atrakcji znajdujących się na trasie Szlaku wokół Tatr. Z uwagi na sytuację epidemiczną większość spotkań odbyła się w trybie zdalnym.Wnioski wynikające z dyskusji i prezentacji podczas spotkań oraz informacje są podstawą do opracowanie kolejnych etapów budowy i rozbudowy infrastruktury Szlaku wokół Tatr, a także rozwoju Szlaku jako transgranicznego produktu turystycznego.  Działania zrealizowano w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
czytaj więcej...

Partnerzy projektu

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portal współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizacja portalu dofinansowana ze środków Ministerstwa Rozwoju