x
Wyniki pomiaru natężenia ruchu rowerowego

Wyniki pomiaru natężenia ruchu rowerowego

Zakończył się pomiar natężenia ruchu rowerowego na trasie głównej polsko-słowackiej ścieżki rowerowej wykonanej w ramach I etapu projektu pt. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr". Został on zlecony przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY w celu analizy możliwości dalszego rozwoju ruchu rowerowego po wybudowaniu II etapu Szlaku wokół Tatr.

  Pomiar wykonany został w drugiej połowie lipca 2015 roku, po zakończeniu prac na polskim odcinku trasy z Nowego Targu do granicy w Suchej Horze, gdy trwały jeszcze prace końcowe na słowackim odcinku. Prowadzony był w 3 punktach przez 3 dni – środa w godzinach popołudniowych, w czwartek przez cały dzień i w weekend.
W czasie pomiarów rejestrowano ilość i kierunek jazdy rowerzystów korzystających ze szlaku z podziałem na płeć. Oprócz rejestrowania samej liczby przejeżdżających przez punkt rowerzystów, starano się oszacować, na podstawie wyglądu roweru i stroju domniemany cel podróży: rekreacyjny (wycieczki bez dużego bagażu, strój sportowy), turystyczny (przejazd z bagażem, strój sportowy) lub lokalny (dojazd do sklepu, pracy, strój codzienny). Ponadto rejestrowano przyczepki i foteliki z dziećmi oraz rowerzystów w kaskach.
  • W ciągu 3 dni naliczono 1005 rowerzystów, co dało średnią ilość 35 rowerzystów na godzinę.
  • Najwięcej – 60 rowerzystów na godzinę na początku trasy w Nowym Targu.
  • Maksymalna liczba rowerzystów – 84 na godzinę w Nowym Targu, w godzinach popołudniowych w czwartek przy pięknej pogodzie.
  • 64% rowerzystów stanowili mężczyźni
  • 23% rowerzystów posiadało kaski
  • 46% rowerzystów to osoby korzystające ze Szlaku wokół Tatr w celach rekreacyjnych
Po tych wstępnych pomiarach oszacowano, że minimalna roczna liczba rowerzystów korzystających ze Szlaku wokół Tatr tylko na odcinku Nowy Targ – granica państwa (21 km) powinna wynieść ok. 70 tys. rocznie.   Badanie wykonano w ramach projektu EUWT TATRY  dofinansowanego przez Województwo Małopolskie w ramach konkursu ofert z zakresu rozwoju współpracy terytorialnej pn. „Małopolska Współpraca Terytorialna 2020”  
Udostępnij facebook twitter

Partnerzy projektu

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portal współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizacja portalu dofinansowana ze środków Ministerstwa Rozwoju