x
Szlak wokół Tatr w Unijnym Atlasie Polsko-Słowackiego Pogranicza

Szlak wokół Tatr w Unijnym Atlasie Polsko-Słowackiego Pogranicza

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr, jako jeden z 31 najlepszych projektów spośród 840 zrealizowanych w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 wyróżniony został w Unijnym Atlasie Polsko-Słowackiego Pogranicza.
Na osiągnięcia Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 składają się sukcesy poszczególnych projektów. W przygotowanej przez WST publikacji Unijny Atlas Polsko- Słowackiego Pogranicza znalazły się wybrane przykłady dobrych praktyk – projektów i mikroprojektów, które przekrojowo obrazują działania podejmowane w ramach Programu. Spoglądając przez pryzmat realizowanych projektów, można przeczytać o pograniczu z perspektywy czterech i dwóch kółek, o tym jaką wagę przywiązywali beneficjenci programu do ochrony środowiska, o turystyce w różnych odsłonach, dziedzictwie kulturowym i historycznym regionu, a także o zacieśnianiu współpracy. Opisy projektów są zilustrowane zarówno zdjęciami, jak i wypowiedziami beneficjentów, którzy je realizowali – czym dla nich była realizacja tych projektów, partnerstwo i współpraca.

Znakomitym przykładem dobrych praktyk w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 jest projekt pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr,  którego I etap jest obecnie realizowany przez Gminę Czarny Dunajec we współpracy z dwunastoma partnerami z Polski i ze Słowacji: Miasto Kieżmark; Gmina Miasta Nowy Targ; Gmina Szaflary; Gmina Nowy Targ; Obec Hladovka; Obec Huncovce; Obec Liesek; Miasto Liptovský Mikuláš; Obec Nižná; Obec Suchá Hora; Miasto Trstená; Obec Vrbov. Dzięki współpracy 13 polskich i słowackich samorządów wspieranych przez Związek Euroregion "Tatry" i Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY mieszkańcy i turyści mogą korzystać blisko z 80 km  klasycznych i bezkolizyjnych tras rowerowych z nawierzchnią asfaltową lub szutrową prowadzących przez Podhale, Orawę, Spisz i Liptów. W ramach projektu powstała także mała infrastruktura towarzysząca – miejsca przystankowe, tablice informacyjne i kierunkowe, parking w Czarnym Dunajcu, miejsce rekreacyjne przy moście w Podczerwonem.  Zachęcamy do lektury „Unijnego Atlasu Polsko- Słowackiego Pogranicza”, który dostępny jest tutaj.
Udostępnij facebook twitter

Partnerzy projektu

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portal współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizacja portalu dofinansowana ze środków Ministerstwa Rozwoju