x
Prezentacja Szlaku wokół Tatr w Hiszpani!

Prezentacja Szlaku wokół Tatr w Hiszpani!

W dniu 27.09.2019 r. w miejscowości Palma w Hiszpanii, przedstawiciele EUWT TATRY prezentowali polsko-słowacki Szlak rowerowy wokół Tatr.
W 9 dorocznym spotkaniu Platformy EUWT w Europie pracownicy EUWT TATRY uczestniczyli na zaproszenie Komitetu Regionów.W trakcie spotkania przedstawicieli Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, Dyrektor EUWT TATRY-pani Agnieszka Pyzowska prezentowała Szlak wokół Tatr w tym projekt dotyczący budowy III etapu tego przedsięwzięcia w części dotyczącej najlepszych praktyk w realizacji projektów w całej Europie.
Projekt pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr-etap III” wdrażany jest wspólnie przez 9 partnerów z Polski i ze Słowacji w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja. Zdj: archiwum EUWT TATRY       
Udostępnij facebook twitter

Partnerzy projektu

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portal współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizacja portalu dofinansowana ze środków Ministerstwa Rozwoju