x
Prezentacja Szlaku rowerowego wokół Tatr na konferencji zamykającej Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013

Prezentacja Szlaku rowerowego wokół Tatr na konferencji zamykającej Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013

W środę 30 września 2015 r. w Zakopanem odbyła się konferencja zamykająca Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 i otwierająca nowy Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Jedną z niespodzianek konferencji była prezentacja filmu promującego Szlaku rowerowego wokół Tatr zrealizowanego w ramach projektu pt. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr".
W środę 30 września 2015 r. w Zakopanem odbyła się konferencja zamykająca Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 i otwierająca nowy Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Koordynatora Krajowego, Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Komisji Europejskiej, partnerów projektu parasolowego – Euroregionów „Tatry”, Karpacki, Beskidy, Wyższych Jednostek Terytorialnych Preszów i Żylina oraz beneficjenci projektów.Przybyli również polscy i słowaccy partnerzy projektu pt. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr", który jest drugim co do wielkości przyznanego dofinansowania projektów w kończącym się Programie.
Podczas konferencji oprócz informacji podsumowujących realizację Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 zaprezentowano przykłady kilku najciekawszych projektów i ich rezultaty. Ponadto omówiono kluczowe elementy programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020: osie priorytetowe, ich cele szczegółowe, działania możliwe do realizacji w ramach projektów oraz oczekiwane rezultaty i różnice w stosunku do okresu programowania 2007-2013. W ramach konferencji odbyły się także panele warsztatowo-dyskusyjne dla każdej z trzech osi tematycznych Programu Interreg V-A Polska-Słowacja z  praktycznymi poradami ekspertów z dziedziny wspólpracy transgranicznej. Jedną z niespodzianek konferencji była prezentacja filmu promującego Szlaku rowerowego wokół Tatr zrealizowanego w ramach projektu pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr wdrażanego w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Uczestnicy konferencji zapoznali się równie z informacjami o projekcie, wybudowanych już trasach rowerowych, które kilka dni wcześniej zostały uroczyście otwarte, a także przygotowaniem do realizacji kolejnych odcinków Szlaku wokół Tatr i infrastruktury towarzyszącej. Informacje o Szlaku wokół Tatr zostały również zamieszczone w publikacji wydanej na podsumowanie Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 pt. „Unijny atlas pogranicza polsko-słowackiego”.                            
Udostępnij facebook twitter

Partnerzy projektu

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portal współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizacja portalu dofinansowana ze środków Ministerstwa Rozwoju