x
Powstaną dodatkowe trasy rowerowe

Powstaną dodatkowe trasy rowerowe

W niedzielę 27 września w Czarnym Dunajcu świętowaliśmy oficjalne otwarcie Szlaku wokół Tatr, a już kilka dni później 29 września Gmina Czarny Dunajec, jako Partner Wiodący projektu pt. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr" podpisała aneks do umowy o dofinansowanie, w ramach którego zwiększony został zakres projektu.
W niedzielę 27 września w Czarnym Dunajcu świętowaliśmy oficjalne otwarcie Szlaku wokół Tatr, a już kilka dni później 29 września Gmina Czarny Dunajec, jako Partner Wiodący projektu pt. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr" podpisała aneks do umowy o dofinansowanie, w ramach którego zwiększony został zakres projektu.  
Dzięki pozytywnej decyzji Komitetu Monitorującego po polskiej i słowackiej stronie wybudowane zostaną kolejne odcinki tras rowerowych Szlaku wokół Tatr. Zostaną one sfinansowane z oszczędności projektu oraz oszczędności programowych. Gmina Czarny Dunajec poprawi dostępność 11-kilometrowej Trasy Chochołowsko-Wierchowej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej i częściowo nawierzchni szutrowej. Dzięki temu rowerzyści korzystający z rowerów szosowych, a także inni użytkownicy Szlaku wokół Tatr będą mogli bez przeszkód korzystać z tej pięknej krajobrazowo trasy, łączącej się z główną trasą Szlaku wokół Tatr w miejscowościach Stare Bystre i Chochołów. W poprzednim etapie projektu trasa ta została oznakowana tablicami informacyjnymi o walorach tego regionu.   Ponadto Gmina Czarny Dunajec wykona nawierzchnię asfaltową na odcinkach, na których wcześniej wykonano remont. To tzw. drogi „Chodnikowa”, „Do Torfowni”, „Borowa”. Tym samym zwiększy się dostępność zarówno miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych (połączenia wsi Czarny Dunajec oraz wsi Chochołów z główną trasą Szlaku wokół Tatr), jak również poprawiając dostęp do infrastruktury służącej użytkownikom szlaku wokół Tatr (połączenie pomiędzy ogólnodostępnym parkingiem a Szlakiem wokół Tatr).
Wybudowane zostaną także 3 nowe łączniki z trasą główną Szlaku wokół Tatr w miejscowościach Koniówka (od parkingu przy remizie OSP dostępnego dla podróżujących drogą wojewódzką 958 z Krakowa do Zakopanego), Wróblówka i Czarny Dunajec (od stalowego mostu na drodze wojewódzkiej 957). Te dodatkowe połączenia umożliwią korzystanie ze Szlaku tym, którzy swoją podróż rowerową będą chcieli rozpocząć dojeżdżając do trasy od strony granic, Zakopanego lub Krakowa. Ponadto udostępnione zostaną kolejne walory kulturowe, przyrodnicze i historyczne regionu pogranicza.
  Gmina Nowy Targ wybuduje blisko 2-kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej łączącej główną trasę Szlaku wokół Tatr z miejscowością Ludźmierz. Prowadzić ona będzie od głównej trasy Szlaku wokół Tatr w miejscowości Ludźmierz (skrzyżowanie ul. Nowotarskiej z ul. Polną), dalej w kierunku torfowiska, wzdłuż ściany lasu na torfowisku, następnie droga polną w kierunku ul. Kamieniec w miejscowości Ludźmierz do połączenia z realizowaną aktualnie ścieżką wzdłuż ul. Podhalańskiej w kierunku miejscowości Krauszów. Trasa ta jest fragmentem trasy cysterskiej zaplanowanej w koncepcji Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr i łączącej się bezpośrednio z główną trasą szlaku. Ta trasa o wybitnych walorach historycznych udostępnia miejsca i obiekty związane z początkami osadnictwa regionu, takie jak Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu, granitowy głaz umieszczony w miejscu dawnego dworu ludźmierskiego upamiętniający Kazimierza Przerwę-Tetmajera. Dodatkowo trasa ma walory krajobrazowe i przebiega tuż obok torfowisk orawsko-nowotarskich znajdujących się w obszarze Natura 2000. Odcinki tej samej trasy cysterskiej powstały już w ramach niniejszego projektu w ramach działań Miasta Nowy Targ.   Miasto Kieżmark wykonana nawierzchnię asfaltową na kolejnym odcinku Szlaku wokół Tatr od Kieżmarku w kierunku Spiskiej Beli.   Ponadto powstaną dodatkowe tablice informacyjne, a na odcinku od Suchej Hory przez Hladovkę, Liesek do Trsteny wykonane zostaną barierki ochronne w najbardziej niebezpiecznych miejscach.
  Wszystkie te działania zostaną zrealizowane do końca listopada 2015 r.
 
Udostępnij facebook twitter

Partnerzy projektu

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portal współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizacja portalu dofinansowana ze środków Ministerstwa Rozwoju