x
III etap Szlaku wokół Tatr po stronie polskiej prawie gotowy!

III etap Szlaku wokół Tatr po stronie polskiej prawie gotowy!

Końcem lipca br. mamy gotowe prawie wszystkie inwestycje realizowane przez partnerów w ramach III etapu Szlaku wokół Tatr.

    Gmina Czarny Dunajec: Wykonawca - firma UNI-BUD Jacek Smoleń firma UNI-BUD Jacek Smoleń powoli zmierza ku końcowi robót budowlanych dotyczących przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku stacji PKP w miejscowości Podczerwone na budynek usługowy w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III. Mocno zaawansowane są roboty związane z wykonaniem elewacji oraz zagospodarownia terenu wokół stacji (plac z kostki). Koszt realizacji tej inwestycji wynosi: 1.056.872,08 zł brutto. 
Miasto Nowy Targ: Strefa wypoczynku dla rowerzystów: W czerwcu firma Artur Żądło Biuro techniczne Usługi Budowlane zakończyła budowę strefy wypoczynku dla   rowerzystów powstała nad Dunajcem -  na połączeniu ścieżek rowerowych wybudowanych przez miasto w I i II etapie projektu. W strefie rowerzyści i użytkownicy Szlaku wokół Tatr mogą korzystać m.in. z: alejek spacerowych, urządzeń street workout, altan rekreacyjnych, altany grillowej, lamp, monitoringu, leżaków, hamaków, zewnętrznej siłowni. Zlokalizowana przy bulwarach potoku Biały Dunajec, w niedalekiej odległości od rezerwatu Bór na Czerwonem i lotniska ze wspaniałym krajobrazem na Tatry i Gorce strefa jest specyficznym miejscem odpoczynku dla mieszkańców i turystów podróżujących na rowerze ze wschodniej i zachodniej części Szlaku wokół Tatr. Zaprojektowane elementy strefy sprzyjają wypoczynkowi po rowerowych wędrówkach przy równoczesnym poznawaniu walorów kulturowych i przyrodniczych tego regionu pogranicza. Taki element w centralnym miejscu Szlaku stanowi udogodnienie dla użytkowników ścieżek rowerowych, w tym rodzin z dziećmi i pozwala im na odpoczynek i dalsze wędrowanie na rowerze. Wartość inwestycji to 438 990,00 zł.
 Ścieżka pieszo-rowerowa na lotnisku: W maju 2020 r. firma TS BUD Tomasz Stachulak zakończyła  roboty budowalne związane z budową ciągu pieszo-rowerowego na nowotarskim lotnisku. Ścieżka rowerowa na lotnisku prowadzi od głównej trasy Szlaku zlokalizowanej tuz przy Rezerwacie Bór na Czerwonem, który stanowi miejsce o znaczeniu przyrodniczym i historycznym. Poza pracami związanymi z wykonaniem podbudowy i nawierzchni na ścieżce o długości 0.89 km, wykonano także Miejsca Obsługi Rowerzystów oraz zamontowano oznakowanie i małą architekturę. Całkowity koszt robót wyniósł : 2.045.602,80 zł.
 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Młynówka i Schumana W maju zakończono prace budowalne związane z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym ul. Młynówka o dł. 0,80 km. Wartość tej inwestycji, której wykonawcą była firma P.B.U ZIBUD Sp. z o.o. Sp.k. wyniosła 574 069,66 zł. Także końcem maja 2020 r firmą Eurovia Polska S.A zakończyła budowę odcinka ścieżki rowerowej na ul. Schumana. Zgodnie z umową przebudowano ten odcinek na ciąg pieszo-rowerowy o długości 0,39 km. Wymieniona została podbudowa, wykonana nawierzchnia bitumiczna ograniczona obrzeżami betonowymi oraz pobocza. Wartość wykonanych prac wyniosła ostatecznie 273 703,73 zł Ścieżka rowerowa prowadzona ul. Młynówka i Schumana jest połączeniem centrum miasta z istniejącymi już ścieżkami rowerowymi wokół Nowego Targu, co daje rowerzystom alternatywę przejazdu
Remont kładek na potoku Czarny Dunajec: Ostatnimi inwestycjami realizowanymi przez Miasto Nowy Targ był remont kładek pieszo-rowerowych na Czarnym Dunajec w Nowym Targu (przy lodowisku i na Kowańcu).  W ramach zawartej umowy  wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych BUDEX Sp.z.o.o wykonał kompleksowy remont dwóch kładek polegający na wymianie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wymianie oczyszczaniu i malowaniu elementów konstrukcyjnych kładki oraz wykonaniu iluminacji. Wartość wyremontowanej kładki przy lodowisku, to: 737.712,39 zł, a na Kowańcu to: 734.163,83 zł.
Gmina Nowy Targ: Oaza wypoczynku w Krauszowie  W lipcu br. zakończono roboty budowalne związane z wykonaniem strefy aktywnego wypoczynku nad jeziorem w Krauszowie w ramach projektu pt. „Historyczno – kulturowo – przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”. Dzięki wykonaniu zaplanowanych prac, bezpośrednio przy istniejącej nad jeziorem w Krauszowie ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr powstała oaza wypoczynku. To specyficzne miejsce odpoczynku dla rowerzystów umożliwiające im korzystanie z uroków okolicy oraz z uwagi na lokalizację nad wodą z takich możliwości jak wędkowanie, rekreacja, spacery. Ta część inwestycji wpisuje się w rozwój produktu turystycznego, który musi zapewniać użytkownikom oprócz infrastruktury rowerowej również miejsca do rekreacji i odpoczynku. Oaza odpoczynku jest  innowacyjnym charakterystycznym miejscem dla rowerzystów, gdzie będą mogli odpocząć i nabrać sił, aby potem kontynuować wędrowanie ścieżkami szlaku wokół Tatr. Inwestycja obejmowała I etap budowy oazy wypoczynku dla rowerzystów nad jeziorkiem w Krauszowie, tj. wykonanie około 600 metrów ścieżek pieszych/spacerowych wraz z oświetleniem, drewnianego molo, parkingu z oświetleniem i miejscami dla osób niepełnosprawnych, wykonanie pięciu stanowisk łowieckich.  Wartość tej inwestycji zgodnie z umową wyniosła 705.270,00 zł brutto. Wykonawcą była Firma Usługowo - Budowlana "Gronik" Beata Korzeniowska.
Ścieżka rowerowa Pyzówka-Klikuszowa:  W dniu 13 lipca 2020 r. odebrano kolejny etap III etapu Szlaku wokół Tatr w Gminie Nowy Targ. Odcinek ściezki rowerowej z od Pyzówki do Klikuszowej liczy łącznie 6,88 km. Wykonawca - firma TATRY-INWEST Sp. z o.o wykonała komplet robot w tym: m.in. z roboty ziemne, podbudowę, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, ścieki z elementów betonowych, przepusty, oznakowanie. Wartość prac to blisko 2,8 mln zł.  Ścieżka rowerowa z Pyzówki do Klikuszowej o długości blisko 7 km to kolejny etap rozbudowy tras rowerowych prowadzących od głównej trasy Szlaku w Ludźmierzu przez Krauszów, Morawczynę i Pyzówkę w stronę Gorców - Klikuszowej I Obidowej. Udostępnienie rowerzystom Gorców jest w założeniu rozbudowy produktu turystycznego jakim jest Szlak wokół Tatr spełnieniem jego założeń, aby trasy rowerowe budowane po polskiej i słowackiej stronie pozwalały turystom poznawać miejsca o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czy kulturowy. Jest to także możliwość dla turystów przyjeżdżających od strony Krakowa „zakopianką”, aby już w Klikuszowej wsiąść na rowery i dostać się stamtąd na główną trasę Szlaku wokół Tatr. 
Gmina Łapsze Niżne: Ściezka rowerowa "Pod Upłoz"  W czerwcu 2020 r. zakończył się remont ścieżki rowerowej „Pod Upłoz” w Kacwinie. Inwestycja polegała na remoncie odcinka ścieżki rowerowej o długości 1,12 km z nawierzchnią asfaltową prowadzącego bezpośrednio z Kacwina do granicy państwa Kacwin-Wielka Frankowa. W trakcie remontu wykonano  całość robót budowlanych objętych umową w skład których wchodziło ułożenie nawierzchni jezdnej z mieszanki asfaltowej oraz odwodnienie. Ta wyremontowana ścieżka rowerowa stanowi bezpośredni transgraniczny łącznik pomiędzy Polską i Słowacją. Dlatego remont tego odcinka ścieżki rowerowej położonego bezpośrednio na granicy państwa poprawi dostęp i polepszy jakość podróży rowerowych między Polską a Słowacją na transgranicznym Szlaku wokół Tatr. Wartość inwetsycji wyniosła 500.980,79 zł,
Muzeum przyrodnicze w Łapszach Niżnych Do końca lipca 2020 r prowadzone były przez obu wykonawców prace związane z adaptacją poddasza Domu Ludowego na muzeum przyrodnicze. Firma P. H. P. U "JANEX" wykonała w tym czasie całość prac remontowo-wykończeniowych związanych z instalacją elektryczną, wentylacją, instalacją centralnego ogrzewania, instalacją AV, okładzinami ściennymi, sufitowymi, posadzkami,  malowaniem, stolarką wewnętrzną. Równolegle prowadzone były prace związane z wykonaniem ekspozycji multimedialnej muzeum przyrodniczego w budynku Domu Ludowego w Łapszach Niżnych. W tym czasie wykonawca przygotował koncepcję aplikacji multimedialnych, opracowanie merytoryczne aplikacji, opracowanie graficzne layoutów aplikacji, a także przygotował koncepcję projektów/wizualizacji wystawy, projektów graficznych elementów wystawy,  zakupił licencję  do zdjęć/materiałów graficznych, przygotował materiały audio stanowiących część projektu wykonawczego (części wizualnej) ekspozycji multimedialnej muzeum przyrodniczego w budynku Domu Ludowego w miejscowości Łapsze Niżne.   Projekt pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap III” wdrażany jest wspólnie przez 9 partnerów z Polski i ze Słowacji w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja,
Udostępnij facebook twitter

Pozostałe aktualności

Rowerowy Dzień Dziecka na Stacji Podczerwone

czytaj więcej...

Zapraszamy do obejrzenia ekspozycji o powstaniu i dziejach transgranicznej kolei na pograniczu polsko-słowackim!

Od dnia 28.08.2021 r. na terenie odnowionej dawnej stacji PKP w  Podczerwonem można oglądać ekspozycję o powstaniu i dziejach transgranicznej kolei na pograniczu polsko-słowackim. Ekspozycja przygotowana została w języku polskim, słowackim i angielskim. Wystawa ma podwójną formę – pierwszą część ekspozycji stanowi wystawa wewnętrzna, prezentowana w budynku dawnej stacji kolejowej w  Podczerwonem. Składa się ona z 5 tablic oraz 1 wielkoformatowego banneru. Druga część ekspozycji, to zainstalowana przy stacji ekspozycja plenerowa. Składa się ona z 12 tablic dwustronnych. Dzięki utworzeniu nowej ekspozycji poświęconej dawnej transgranicznej kolei, która została zainstalowana w obiekcie odrestaurowanej zabytkowej stacji kolejowej w Podczerwonem, bezpośrednio przy Szlaku wokół Tatr i publikacji użytkownicy tego Szlaku mogą odkryć i zapoznać się z fascynującymi dziejami powstania, funkcjonowania kolei łączącej Polskę i Słowację, po której nasypie prowadzi teraz transgraniczna ścieżka rowerowa. Zatrzymując się przy odrestaurowanej przez Gminę Czarny Dunajec dawnej stacji kolejowej w Podczerwonem (położonej zaledwie 4km od granicy polsko-słowackiej) użytkownicy Szlaku wokół Tatr mogą podziwiać zabytki dawnej techniki kolejowej, które teraz zostały zaadaptowane na potrzeby nowych funkcji infrastruktury rowerowej Szlaku wokół Tatr. Dla tych, którzy nie mogą samodzielnie udać się do Podczerwonego zamieszczamy plansze w wersji elektronicznej.
Ekspozycja zewnętrzna i wewnętrzna - pliki do pobrania


Ekspozycja jest produktem mikroprojektu pt. „Gdzie koła poniosą - śladami transgranicznej kolei” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
czytaj więcej...

Paszport rowerowego odkrywcy Szlaku wokół Tatr

Wszystkich rowerowych odkrywców Szlaku wokół Tatr i jego atrakcji przyrodniczych, kulturowych i historycznych zapraszamy do nowej zabawy. Przygotowaliśmy dla Was specjalny paszport z 30 ciekawymi miejscami i atrakcjami, zlokalizowanymi przy Szlaku wokół Tatr w Polsce i na Słowacji. Dzięki paszportowi możecie zwiedzać polsko-słowackie pogranicze na rowerze i odkrywać nowe miejsca. Zbierajcie pieczątki, odnotowujcie swoje odwiedziny, róbcie zdjęcia. Na wszystkich, którzy zbiorą komplet pieczątek i potwierdzeń czekają rowerowe upominki.Paszport jest do odebrania w naszym biurze oraz u partnerów projektu i w punktach informacji turystycznej oraz w wybranych instytucjach. Paszport wydany został przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
czytaj więcej...

Kampania medialna Szlaku wokół Tatr

czytaj więcej...

Mapa rowerowa Szlaku wokół Tatr

czytaj więcej...

Przewodnik "Rowerem wokół Tatr"

Jest już nowy przewodnik rowerowy Szlaku wokół Tatr! Tym razem proponujemy go w innej formie – zamiast pojedynczych wycieczek – przejazd rowerem wokół Tatr.Autorem przewodnika jest Wojtek Goj, którego znacie z naszego wcześniejszego przewodnika „Zakręć w Tatry!”. W przewodniku „Rowerem wokół Tatr” odnajdziecie propozycje 3 różnych pętli dookoła najpiękniejszych polsko-słowackich gór. Jest zatem pętla szosowa, prowadząca oficjalnym przebiegiem Szlaku wokół Tatr, po wybudowanych odcinkach ścieżek rowerowych w Polsce i na Słowacji. Druga propozycja to pętla opcjonalna, prowadząca troszkę krótszą trasą, przez Zuberec i Drogę Wolności na Słowacji. To również pętla prawie w całości asfaltowa. Z ostatniej propozycji ucieszą się wszyscy gravelowcy – specjalnie dla nich autor przygotował bardzo ciekawą trasę, prowadzącą nieco trudniejszymi drogami, w tym szutrowymi i leśnymi oraz – ciekawostka – przez odludne tereny dawnego obwodu wojskowego między Kieżmarkiem i Starą Lubowlą.Każda z pętli podzielona została na 3 części, które z łatwością pokonacie w ciągu jednego dnia. A każdą część podzielono na 2 lub 3 odcinki. Przewidziano czas na zwiedzanie atrakcji i poznawanie walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych, których nie brakuje na Szlaku wokół Tatr. O nich również przeczytacie w przewodniku. Odcinki można dowolnie modyfikować, łączyć, zmieniać, aby dostosować je do swoich preferencji, kondycji. Dlatego autor wyznaczył trzy miasta węzłowe – Nowy Targ, Liptowski Mikułasz i Kieżmark – w których zbiegają się wszystkie trzy pętle. Dzięki temu można przeskakiwać z opcji trasy na inną, przenocować, lub, w razie potrzeby, skorzystać z transportu kolejowego.    Każdy odcinek trasy opisany jest według jednego schematu – najważniejsze miejsca i punkty na trasie, profil trasy, informacje praktyczne o długości, podjazdach, zjazdach, rodzaju nawierzchni. Uzupełnieniem przewodnika jest duża mapa całego Szlaku wokół Tatr po stronie polskiej i słowackiej z wyznaczonymi 3 propozycjami pętli.Przewodnik rowerowy jest bezpłatny, zawiera teksty w języku polskim, słowackim i angielskim. Dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie www.szlakwokoltatr.eu/GO2 Zapraszamy do lektury, życząc radości z planowania rowerowych wycieczek i wielu kilometrów rowerowej przygody na Szlaku wokół Tatr!
Przewodnik wydany został przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
czytaj więcej...

Nowe filmy i spot promocyjny o Szlaku wokół Tatr

czytaj więcej...

Dalszy rozwój i rozbudowa Szlaku wokół Tatr

Zakończył się cykl spotkań partnerów projektu „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr” z ekspertami, które zorganizowało Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY. Spotkania miały na celu wypracowanie wspólnego modelu zarządzania i utrzymania Szlakiem wokół Tatr w kolejnych latach oraz planów jego rozbudowy.W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele samorządów polsko-słowackiego pogranicza – partnerów projektu, Euroregionu „Tatry” z polskiej i słowackiej strony, krajowy koordynator ds. rozwoju infrastruktury rowerowej na Słowacji, instytucji i atrakcji znajdujących się na trasie Szlaku wokół Tatr. Z uwagi na sytuację epidemiczną większość spotkań odbyła się w trybie zdalnym.Wnioski wynikające z dyskusji i prezentacji podczas spotkań oraz informacje są podstawą do opracowanie kolejnych etapów budowy i rozbudowy infrastruktury Szlaku wokół Tatr, a także rozwoju Szlaku jako transgranicznego produktu turystycznego.  Działania zrealizowano w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
czytaj więcej...

Partnerzy projektu

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portal współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizacja portalu dofinansowana ze środków Ministerstwa Rozwoju