x
Buduje się III etap Szlaku wokół Tatr!

Buduje się III etap Szlaku wokół Tatr!

Trwają intensywne prace związane z budową III etapu Szlaku wokół Tatr.
Zapraszamy do zapoznania się z ich postępem po stronie polskiej:

Gmina Czarny Dunajec:
W 2019 roku Gmina Czarny Dunajec zakończyła budowę pierwszego nowego odcinka na trasie Czarny Dunajec- Piekielnik  o długości 6,87 km i nawierzchni żwirowej. Ta ścieżka rowerowa udostępnia nowe obszary Torfowisk Orawsko-Nowotarskich prowadząc jednocześnie starym szlakiem granicznym po trasie historycznej granicy państwowej pomiędzy Polską a Słowacją, jednocześnie będącej umowną granicą pomiędzy geograficznymi krainami Podhalem a Orawą

 
Zaawansowane są także prace związane z drugą inwestycją Gminy Czarny Dunajec realizowaną w ramach III etapu Szlaku wokół Tatr, która polega na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku stacji PKP w miejscowości Podczerwone na budynek usługowy dla użytkowników Szlaku. 
     


Gmina Miasto Nowy Targ:

W mieście Nowy Targ wykonawcy prowadzą roboty budowlane w ramach wszystkich zaplanowanych inwestycji, czyli: -na strefie wypoczynku dla rowerzystów, -na ścieżce pieszo-rowerowej w okolicy lotniska,
            -na ścieżce pieszo-rowerowej na ul. Młynówka i ul Schumana -na kładkach na potoku Czarny Dunajec.

     

Gmina Nowy Targ:

Zaawansowane są także prace budowlane związane z budową ścieżki rowerowej od Pyzówki do Klikuszowej. Na większości odcinków wynoszą one już  ponad 90%. 
     


Rozpoczęła się również budowa strefy aktywnego wypoczynku nad jeziorem w Krauszowie. 
Gmina Łapsze Niżne:

W listopadzie 2019 r. Gmina Łapsze Niżne zakończyła budowę wiat odpoczynku przy Szlaku wokół Tatr w Łapszach Niznych i w Kacwinie. 
     

Aktualnie w Gminie Łapsze Niżne realizowane są inwestycje polegające na:
- remoncie dwóch zabytkowych sypańców w Kacwinie, -adaptacji poddasza Domu Ludowego w Łapszach Niżnych na muzeum przyrodnicze oraz wykonaniem w nim ekspozycji multimedialnej, -remoncie ścieżki rowerowej „Pod Upłoz”. Fot. archiwum partnerów, Marcin Kolasa, www.tp24.pl (zdjęcie remontowanej kładki), www.e-gify.pl (obrazek główny)
Inwestycje są częścią projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr-etap III” wdrażanego wspólnie przez 9 partnerów z Polski i ze Słowacji w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja.


Udostępnij facebook twitter

Partnerzy projektu

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portal współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizacja portalu dofinansowana ze środków Ministerstwa Rozwoju